Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
Cercetare aplicativa
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Cercetare ştiinţifică fundamentală Cercetare aplicativă Activităţi metodologice de implementare a legislaţiei

Cercetare aplicativă

Activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă:

 • studii şi cercetări aplicative pentru prevenirea şi combaterea riscurilor de accidentări şi îmbolnăviri profesionale (chimice, mecanice, electrice, termice, zgomot, vibraţii, ultrasunete, iluminat, microclimat, radiaţii neionizante, plasmă, riscuri ergonomice şi psihosociale);
 • studii şi cercetări privind fundamentarea științifică a sistemului naţional de reglementări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • studiul efectelor factorilor de risc asupra stării de sănătate şi a comportamentului în muncă;
 • studii şi cercetări privind elaborarea materialelor suport pentru instruirea, formarea şi perfecţionarea personalului (manuale, suporturi de curs, ghiduri, teste de verificare a cunoştinţelor);
 • elaborarea de standarde de securitate a muncii;
 • elaborarea de instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă;
 • elaborarea programelor de prevenire și protecție;
 • elaborarea de fişe de securitate pentru produse;
 • elaborarea de software pentru evaluarea şi gestiunea computerizată a riscurilor;
 • elaborarea de software pentru evaluarea costurilor accidentelor de muncă;
 • elaborarea de sisteme expert de instruire-testare asistată de calculator;
 • elaborarea de sisteme informatice pentru promovarea şi diseminarea cunoştinţelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin