Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
Cercetare stiinţifică fundamentala
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Cercetare ştiinţifică fundamentală Cercetare aplicativă Activităţi metodologice de implementare a legislaţiei

Cercetare ştiinţifică fundamentală

Activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală:

 • fundamentarea ştiinţifică a strategiei de dezvoltare a domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • coordonarea metodologică a activităţii de cercetare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel naţional;
 • dezvoltarea bazei teoretice şi conceptuale a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • fundamentarea sistemului naţional de reglementări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • studiul riscurilor profesionale şi al impactului acestora asupra stării de sănătate şi securitate a personalului;
 • elaborarea de instrumente de identificare, analiză şi evaluare a riscurilor profesionale;
 • elaborarea instrumentelor de auditare a sistemelor de muncă;
 • elaborarea instrumentelor de evaluare a costurilor accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;
 • fundamentarea sistemului de evaluare a conformităţii, calităţii de securitate/protecţie pentru echipamente de muncă (EM) şi echipamente individuale de protecţie (EIP);
 • elaborarea instrumentelor de evaluare a conformităţii, calităţii, de protecţie/securitate, inspecţie şi diagnosticare tehnică pentru EM şi EIP;
 • elaborarea de sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, integrate în managementul general al firmelor;
 • optimizarea ergonomică a activităţilor şi locurilor de muncă;
 • fundamentarea şi elaborarea criteriilor psihofiziologice de selecţie şi formare profesională în raport cu riscurile şi exigenţele profesionale;
 • optimizarea sistemului naţional de instruire-formare şi de perfecţionare a personalului necesar domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă

 

  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin