Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
DMIP - Cercetare de excelenţă
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Politica departamentului Experienta Contact

Departamentul Mijloace Individuale de Protectie

Cercetare de excelenţă

Program:

CERCETARE DE EXCELENŢĂ

Modul:

IV

Tipul proiectului

P- CONFORM

Denumire proiect:

DEZVOLTAREA LABORATORULUI ACREDITAT AL INCDPM PENTRU EFECTUAREA ÎNCERCĂRILOR DE IZOLAŢIE TERMICĂ ÎN RAPORT CU STANDARDE EUROPENE ARMONIZATE PENTRU EIP A MEMBRELOR INFERIOARE

Cod proiect :

8623

Contract de finanţate nr :

248/10.08.2006

Scop:

Îmbunătăţirea sistemului calităţii şi dezvoltarea laboratorului de încercări MIP din cadrul INCDPM acreditat (certificat de acreditare nr. 341-L din 23.05.2005), astfel încât să fie capabil să efectueze încercări de tip asupra sortimentelor de echipamente individuale de protecţie care să asigure izolaţie la riscuri termice (încălţăminte, ghetre, jambiere, componente ale sistemelor de oprire a căderilor, componente ale îmbrăcămintei de protecţie, veste de salvare), în conformitate cu standardele armonizate nou apărute, care să fie aplicate în cadrul procedurilor „examinare EC de tip”, sistem de control al calităţii EC a produsului final” de către organismul de certificare care funcţionează în cadrul institutului.

Obiectiv specific:

Dezvoltarea laboratorului de încercări, prin asimilarea de noi metode de încercare prin procurare de echipamente de înaltă performanţă, în directă corelare cu prevederile directivelor europene şi ale legislaţiei naţionale de transpunere

În cadrul temei, se urmăreşte atingerea următoarelor deziderate:

  • procurarea de echipamente multifuncţionale, modernizarea celor existente astfel încât să fie posibilă determinarea următoarelor caracteristici:
  • izolaţie termică a ansamblului inferior împotriva frigului transmis prin convecţie până la – 20 0C – pentru încălţămintea de securitate, de protecţie şi profesională,
  • izolaţie termică împotriva frigului transmis prin convecţie până la – 50 0C– pentru alte sortimente de echipamente individuale de protectie;
  • indicele de transmisie a căldurii prin convecţie pentru ghetre şi jambiere, pantaloni de protecţie
  • asimilarea şi implementarea metodelor de încercare privind determinarea parametrilor menţionaţi impuşi în standardele armonizate asociate directivei europene 89/686/CEE pentru care se aplică prezumţia de conformitate în cursul examinărilor EC de tip ce trebuie efectuate anterior aplicării marcajului CE şi introducerii pe piaţă a acestor echipamente;
  • dezvoltarea serviciilor de certificare a conformităţii în domeniul reglementat de directivele europene;
  • acreditarea încercărilor efectuate conform standardelor europene armonizate.
  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin