Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
Centrul de Formare Perfectionare
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Cursuri de Formare - Perfecţionare

Cursuri de Formare Perfecţionare

Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” (INCDPM) - Bucureşti organizează în Bucureşti şi în judeţe, următoarele cursuri privind perfecţionarea specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă :

A CURSURI DE PERFECŢIONARE POSTUNIVERSITARE :

Curs nr. 1 Securitatea muncii

Curs nr. 2 Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

Curs nr. 3 Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă

Cursurile pot fi urmate numai de persoane cu studii superioare.

Fiecare curs are o durată de 8 săptămâni (240 ore) din care:

Curs nr. 1 Securitatea muncii - 2 săptămâni predare 6 ore/zi cu scoatere din producţie;

TAXA de participare este de 1500 lei/ participant/curs

Curs nr. 2Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională - 2 săptămâni predare 6 ore/zi cu scoatere din producţie;

TAXA de participare este de de 2000 lei/ participant/curs

Curs nr. 3 Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă -1 sãptãmînã predare 6 ore/zi cu scoatere din producţie;

TAXA de participare este de 1500 lei/ participant/curs

Restul perioadei pentru fiecare din cursuri va fi dedicat activitãţilor aplicative ,de pregãtire a proiectului şi de sus ţinere a examenului de absolvire.

Cursurile nr. 2 şi 3 pot fi urmate numai de persoanele care fac dovada că au absolvit un curs în domeniul SSM postuniversitar sau de cel puţin 80 ore pe legea nr. 319/2006.

În cazul unui curs solicitat în provincie taxele nu acoperã cheltuielile de deplasare a lectorilor. Absolvenţii vor primi certificate de absolvire eliberate de Ministerul Educaţiei Cercetãrii şi Tineretului prin Universitatea din Petroşani, care se vor ridica personal de la Universitatea din Petroşani.

B CURS DE PERFECŢIONARE: NIVEL BAZÃ – NIVEL MEDIU “SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ”

Cursurile nivel bază – N.C./COR 315219 - “Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” durată de 42 ore , din care 30 ore predare 6 ore pe zi cu scoatere din producţie.

Restul perioadei va fi dedicat activitãţilor aplicative,de pregãtire a proiectului şi de sus ţinere a examenului de absolvire.

TAXA de participare este de 1100 lei / participant /curs.

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la curs - absolvent de învăţământ liceal.

Cursurile nivel mediu – N.C /COR 241204 “Inspector de specialitate protecţia muncii “ durată 80 ore – din care 60 ore predare 6 ore pe zi cu scoatere din producţie.

Restul perioadei va fi dedicat activitãţilor aplicative, de pregãtire a proiectului şi de sus ţinere a examenului de absolvire.

TAXA de participare este de 1300 lei / participant / curs.

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la curs - absolvent de învăţământ superior.

C CURSURI DE PERFECŢIONARE – “COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ” :

1. STUDII MEDII - N.C./ COR 315220 - durată 60 ore, din care 30 ore predare 6 ore pe zi cu scoatere din producţie.

Restul perioadei va fi dedicat activitãţilor aplicative ,de pregãtire a proiectului şi de sus ţinere a examenului de absolvire.

TAXA de participare este de 1300 lei / participant / curs.

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la curs - absolvent de învăţământ liceal.

Cursurile de coordonatori pot fi urmate numai de lucrătorii care au absolvit un curs în domeniul SSM nivel bază (42 de ore) pe legea 319/2006.

2. STUDII SUPERIOARE - N.C./ COR 241221 durată 90 ore, din care 60 ore predare 6 ore pe zi cu scoatere din producţie.

Restul perioadei va fi dedicat activitãţilor aplicative,de pregãtire a proiectului şi de sus ţinere a examenului de absolvire.

Cursurile de coordonatori pot fi urmate numai de lucrătorii care au absolvit un curs în domeniul SSM de cel puţin nivel mediu (80 de ore) pe legea 319/2006.

TAXA de participare este de 1500 lei / participant / curs.

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la curs - absolvent de învăţământ superior.

Absolvenţii vor primi certificate de absolvire eliberate de I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont“ Bucureşti în colaborare cu

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor Bucureşti. (Important: costul cursurilor, autorizate de CNFPA, se deduc integral din impozitul pe profit/venit conform art. Nr. 34 din Ordonan ţa nr. 129/2000 republicată) .

D. ALTE CURSURI DE PERFEC Ţ IONARE :

1. CURS DE - INSTRUIRE PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A SCHELELOR ÎN CONDIŢII

DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ.

Durata cursurilor este de 36 de ore cu scoatere din producţie .

TAXA de participare este de 1000 lei / participant/ curs.

Nivelul minim de pregătire pentru a participa la curs - absolvent de învăţământ liceal.

Cursurile se pot desfăşura în grupe de minim 10 persoane.

Absolvenţii vor primi certificate eliberate de I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont" Bucureşti.

2. CURS DE - Autorizarea electricienilor din punct de vedere al securităţii muncii

instruirea şi examinarea conform HG nr.1146 /2006.

TAXA de participare este de 200 lei / zi / participant /curs.

Pentru a fi admise la acest curs, persoanele trebuie să fie calificate în meseria de electrician (curs de calificare, şcoală profesională, liceu industrial, şcoală de maiştri, studii superioare în specialitatea electrotehnică, electromecanică, electronică, reţele electrice, centrale electrice, energetică, maşini şi aparate electrice sau echivalente).

Cursurile se pot desfăşura în grupe de minim 10 persoane.

3. CURS DE - Certificarea calităţii de securitate a echipamentelor individuale de protecţie.

4. CURS DE - Evaluarea conformităţii şi certificarea echipamentelor de muncă.

5. CURS DE - Lucrul la înălţime – organizarea locului de muncă şi utilizarea mijloacelor de protecţie.

6. CURS DE - Mãsurarea zgomotului - măsurarea vibraţiilor.

7. CURS DE - Substanţe şi preparate chimice periculoase. Pericole, riscuri, prevenire.

Durata cursurilor este de 2.....5 zile în funcţie de tematicã .

La aceste cursuri pot participa numai persoanele care au absolvit un curs în domeniul SSM de cel puţin nivel bază. Cursurile se pot desfăşura în grupe de minim 10 persoane.

Taxa de şcolarizare este de 200 lei / zi / participant /curs.

Absolvenţii vor primi certificate eliberate de I.N.C.D.P.M. ”Alexandru Darabont “ Bucureşti.

La cererea celor interesaţi,institutul poate organiza cursuri de perfecţionare şi cu alte tematici de securitate şi sănătate în muncă, care să corespundă necesităţilor agenţilor economici.

Condiţii de admitere la cursuri şi modalitãţi de platã

Pentru înscrierea la oricare dintrecursuri, vă rugăm să trimiteţi o adresă la nr. fax 021 3157822 care să cuprindã: denumirea agentului economic, numele şi prenumele cursantului, studii, denumirea cursului pentru care se optează, precum şi numărul de telefon / fax la care poate fi contactat cursantul.

Taxele de şcolarizare vor fi achitate în numerar la sediul institutului sau prin ordin de plată în contul bancar existent în antet.

Achitarea taxei de şcolarizare se va efectua numai după primirea de către d-voastră a adresei prin care vi se comunică perioada de desfăşurare a cursului. Nu se admite participarea la cursuri a persoanelor care nu au achitat taxa de şcolarizare.

Informaţii suplimentare se pot obţine din programa cursurilor pe anul 2009 la tel.021/3131726...27,28,29 interior 202, sau la adresele de e-mail:instruire@protectiamuncii.ro, office@inpm.ro

Programarea cursurilor pe anul 2009 o puteti gasi aici.

  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin