Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
Organismul de certificare
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Prezentare OC ICSPM-CS Orientari şi Obiective

Organismul de Certificare

POLITICA ORGANISMULUI DE CERTIFICARE ICSPM-CS REFERITOARE LA IMPARŢIALITATE ŞI INDEPENDENŢĂ

De ce evaluare şi certificare

In contextul mondializării pietelor, precum si sub impactul progresului tehnic înregistrat in toate domeniile, pe fondul cresterii exigentelor clientilor si ale societatii, calitatea produselor si serviciilor s-a impus ca factor determinant al competitivitatii.

In acest context, organismul de certificare ICSPM-CS din cadrul INCDPM desfăşoară activităţi de evaluare a conformităţii şi certificare a produselor, oferind servicii de certificare produse în scopul furnizării încrederii că produsele realizate de un agent economic sunt conforme cu prevederile reglementărilor tehnice , ale standardelor, specificaţiilor tehnice şi/sau codurilor de bună practică aplicabile, precum şi ale normelor de protecţia muncii aplicabile.

Organismul ICSPM-CS de certificare de certificare  a conformităţii echipamentelor de muncă(EM) şi echipamentelor individuale de protecţie (EIP) aplică un sistem al calităţii eficace în concordanţă cu elementele relevante din documentele aplicabile în vederea desemnării şi recunoaşterii acestuia şi corespunzător tipului, domeniului şi volumului activităţilor desfăşurate.

Organismul de certificare ICSPM-CS din cadrul INCDPM vine în sprijinul producătorilor sau utilizatorilor de echipamente tehnice /echipamente pentru lucru (ET) sau echipamente individuale de protecţie (EIP) pentru atingerea obiectivelor acestora în legătură cu calitatea produselor proiectate sau fabricate, putând efectua, la cerere,  activităţi de evaluare sau certificare de produs.

Evaluarea şi certificarea ET şi EIP pot fi necesare  producătorilor sau utilizatorilor acestora pentru :

 • a îndeplini condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare anterior aplicării marcajului de conformitate european CE , în concordanţă cu prevederile directivelor europene şi legislaţia română armonizată referitoare la maşini şi componente de securitate şi la echipamente individuale de protecţie (directiva europeană 98/37/CE sau HG 119/2004, respectiv directiva europeană 89/686/CEE sau  HG 115/2004);
 • a obţine opinii avizate, competente şi obiective privind corectitudinea documentaţiei tehnice conform legislaţiei în vigoare, în special atunci când clientul nu dispune de persoane competente pentru a efectua acest lucru ;
 • a  obţine dovezi că produsul proiectat sau fabricat este sigur în utilizare şi nu este generator de riscuri pentru utilizatori, persoanele din apropiere sau mediu ;
 • a  obţine dovezi că produsul proiectat sau fabricat este în conformitate  cu cerinţele de securitate şi sănătate aplicabile şi/sau cu stadiul tehnicii existent şi/sau cu specificaţiile din standarde, coduri de bună practică sau cu alte  reguli tehnice;
  a depista necoformităţile ET şi a  identifica măsurile necesare pentru punerea lor în conformitate, în scopul respectării legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în muncă ;
 • a furniza încredere clienţilor că produsele livrate sunt corespunzătoare cerinţelor acestora sau că au un anumit nivel de calitate;
 • a demonstra autorităţilor de supraveghere a pieţei că respectă prevederile legale aplicabile ;
 • a răspunde cerinţelor clienţilor (de exemplu condiţiilor de participare la licitaţii) ;
 • a reduce accidentele personalului propriu, la utilizarea ET/EIP, care s-ar putea datora neconformităţilor produsului folosit (apărute de exemplu prin uzura normal);
 • pentru a îndeplini condiţiile de acreditare a sistemului de management de securitate şi sănătate în muncă, conform  OHSA 18001 şi OHSA 18002.

Prezentare organism de certificare ICSPM- CS

Orientarile si obiectivele cu privire la vcalitate ale organismului de certificare ICSPM-CS

Etapele certificarii de produs

Activităţile legate de evaluarea conformităţii şi certificarea produselor efectuate de organismul de certificare ICSPM-CS au în vedere aplicarea schemelor de certificare, funcţie de :
          • sistemul de certificare : reglementat sau voluntar;
          • tipul de produs, în cazul sistemului reglementat;
          • solicitarea clientului.

Activităţile de evaluare şi certificare se desfăşoară având în vedere parcurgerea următoarelor etape:

 1. Iniţierea procedurii constă în : primirea cererii de evaluare/certificare/inspecţie sau supraveghere şi informarea solicitantului în legătură cu procedura aplicată;
 2. Pregătirea evaluării constă în :
  • Preevaluarea documentatiei prezentate de solicitant pentru a stabili posibilitătile de acceptare a comenzii;
  • Întocmirea formelor contractuale cu clientul.
  • Subcontractarea unor activităţi
   • Mandatarea colaboratorilor;
   • Prelevarea eşantioanelor (opţională, după caz);
   • Auditul/evaluarea propriu-zisă.
 3. Activităţile realizate de organismul de certificare ICSPM-CS în cadrul etapei de audit/evaluare :
  • Efectuare încercări şi examinări asupra eşantioanelor de produs
  • Evaluare performanţe
  • Evaluare dosar tehnic de execuţie
  • Evaluare fişă de informaţii furnizată de producător/carte tehnică
  • Evaluare mijloace de control al calităţii
 4. Evaluarea finală a  dosarului de certificare din punct de vedere al respectării cerinţelor legislaţiei în domeniu (sistemului de certificare aplicat) şi respectiv al sistemului calitătii din organismul de certificare ICSPM-CS;
 5. Emiterea deciziei privind certificarea;
 6. Elaborarea documentelor de atestare a conformităţii, efectuarea înregistrărilor specifice; 
 7. Comunicarea deciziei către client; 
 8. Supravegherea certificării acordate;
 9. Reevaluare în cazul în care se efectuează modificări ale elementelor supuse auditului.

Informaţii legate de domeniile de competenţă

Avantajele evaluării şi certificarii de produs

 • furnizarea încrederii pentru conducerea organizaţiei, clienţi sau autorităţi că produsele satisfac cerinţele de securitate şi calitate, prin obţinerea  opiniei obiective şi imparţiale a organismului de certificare de terţă parte ;
 • analizarea caracteristicilor produselor, în special cele care pot influenţa sănătatea şi securitatea utilizatorilor, în toate fazele ciclului de viaţă a produsului (de la proiectare până la serviciile post-vânzare) ;
 • îmbunătăţirea continuă a produsului, întrucât organismul aplică scheme şi proceduri care iau în consideraţie stadiul tehnicii existent, legislaţia şi standardele în vigoare ;
 • identificarea punctelor slabe legate de fabricaţie şi control, de către persoane competente şi imparţiale ;
 • optimizarea raportului calitate/preţ, prin reducerea riscului de apariţie a neconformităţilor, datorită supravegherii periodice a calităţii 
  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin