Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
Organismul de certificare
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Prezentare OC ICSPM-CS Orientari şi Obiective

Organismul de Certificare

Orientări si Obiective

În întreaga activitate de certificare a calităţii produselor, inclusiv încercarea acestora în conformitate cu standardele în vigoare, organismul de certificare ICSPM-CS este preocupat de:

- calitatea certificatelor acordate;

- realizarea cerinţelor standarelor şi ale legislatiei în vigoare existente în domeniu;

- alocarea resurselor necesare;

- aplicarea de proceduri care să conducă la acordarea unor certificări care să satisfacă asteptările solicitanţilor ca şi ale unor beneficiari ai produselor;

- asigurarea încrederii în activitatea pe care o desfăsoară;

- aplicarea unui sistem al calităţii eficient şi competent pentru ca OC ICSPM-CS să fie recunoscut pe plan national şi international.

Obiectivele cu privire la calitate

Obiectivele organismului de certificare ICSPM-CS referitoare la calitate constau în:

a) aplicarea unor proceduri armonizate cu cele europene şi obţinerea notificării la nivel european pentru certificarea sau evaluarea conformităţii ET şi EIP conform prevederiilor directivelor europene corespunzătoare ;

b) extinderea domeniului de competenţă, prin certificarea proiectelor, modelelor, loturilor sau producţiei de ET şi EIP care nu intră sub incidenţa reglementărilor tehnice şi directivelor europene prin proceduri specifice sistemului nereglementat de certificare, la cererea unor clienţi (utilizatori, furnizori etc.),

c) organizarea şi administrarea sistemului propriu al calităţii, conform cerinţelor standardelor SR EN 45011, SR EN 45012 şi ale organismului de acreditare la nivel national;

d) stabilirea de protocoale de recunoastere reciprocă cu organismele europene şi internationale de certificare din domeniul nereglementat, în scopul recunoasterii rapoartelor de încercări, rapoartelor de audit, rapoartelor de expertiză, certificatelor de conformitate a produselor sau sistemelor de asigurare a calităţii sub marca OC ICSPM-CS, pentru sprijinirea industriei românesti în depăsirea unor bariere tehnice în comertul international;

e) formularea unor cerinţe clare, corecte şi realiste, ţinute sub control şi punerea lor la dispozitia producătorilor / importatorilor / distribuitorilor autorizati de ET şi EIP certificate sau a celor care solicită certificarea;

f) administrarea unui sistem de certificare nediscriminatoriu, neconditonând accesul la certificare de provenienta produsului (tară sau import), forma de propietate sau mărimea agentului economic şi neconditionându-l prin condiţii financiare inabordabile;

g) primirea informatiilor de la toti cei interesati şi luarea deciziilor în condiţii de echilibru al intereselor privind certificarea;

h) asigurarea că politica sa este clar exprimată şi înteleasă, implementată şi eficientă, mentinută şi îmbunătătită;

i) controlul factorilor tehnici, administrativi şi umani care influentează calitatea activitătilor proprii şi implicarea întregului personal propriu în realizarea politicii cu privire la calitate;

j) perfecţionarea continuă a pregătirii specialiştilor proprii, formarea şi atestarea ca auditori de sistem;

k) orientarea acţiunilor întreprinse privind asigurarea calităţii, în principal în scopul prevenirii, al reducerii şi al eliminării neconformitătilor constatat
  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin