Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
Organismul de certificare
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Prezentare OC ICSPM-CS Orientari şi Obiective

Organismul de Certificare

Prezentare

Organismul de certificare ICSPM-CS efectuează activităţi legate de evaluarea conformităţii şi certificarea EM/ET şi a EIP în baza HG nr.1772/2004 referitoare la organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" – Bucureşti, a acreditării obţinute şi a notificării la Uniunea Europeană

Organismul de certificare ICSPM-CS a funcţionat începând cu anul 1995, când s-a înfiinţat, prin Ordinul ministrului muncii nr. 179/09.11.1995,   "Laboratorul de Atestare a calităţii produselor din punct de vedere al Securitătii Muncii”, care ulterior a devenit “Unitatea de Certificare”, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 406/23.07.1998  referitoare la înfiinţarea INCDPM Bucureşti.

Organismul de certificare ICSPM-CS a fost recunoscut în anul 1996 de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru « certificarea de securitate a muncii a echipamentelor tehnice şi a echipamentelor individuale de protecţie » în conformitate cu Normele metodologice în aplicarea Legii Protecţiei Muncii nr. 90/96 – certificat de recunoaştere nr. 1/1996.
 
În anul 2002, organismul de certificare ICSPM-CS din cadrul INCDPM a fost recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru « certificarea de securitate a muncii a echipamentelor tehnice destinate utilizării în medii normale şi a calităţii de protecţie a echipamentelor individuale de protecţie destinate utilizării în medii normale şi în atmosfere potenţial explozive », în conformitate cu prevederile din Legea Protecţiei Muncii nr. 90/1996 şi Normele metodologice de aplicare, HG nr. 457/2003 privind echipamente electrice de joasă tensiune şi HG nr. 1032/2001 referitoare la compatibilitatea electromagnetică.

În anul 2004, organismul de certificare ICSPM-CS a fost aprobat prin ordine ale ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei  ca organism recunoscut pentru certificarea echipamentelor individuale de protecţie conform HG nr. 115/2004, cu modificările ulterioare, precum şi a maşinilor şi componentelor de securitate conform HG nr. 119/ 2004.

Organismul de certificare ICSPM-CS are autonomie tehnică şi procedurală, fiind reprezentat juridic şi financiar de către INCDPM.

Toate deciziile tehnice luate în cadrul derulării procedurilor de certificare revin organismului de certificare ICSPM-CS, INCDPM neavând nici o implicare de ordin administrativ care ar putea antrena ingerinţe sau presiuni de orice natură asupra personalului.

ICSPM-CS este organism de certificare produse acreditat la nivel naţional, de către RENAR – certificat de acreditare nr. 077-C/22.01.2007 .

ICSPM-CS este organism de certificare notificat la nivel european, cu numărul de identificare NB 1805, pentru aplicarea tuturor procedurilor prevăzute în directiva europeană 89/686/CEE, asupra oricărui model de EIP, cu excepţia celor utilizate în subieran, precum şi pentru aplicarea procedurilor de certificare prevăzute în directiva europeană 98/686/CEE asupra maşinilor şi componentelor de securitate incluse în anexa IV, cu excepţia celor specificate la punctul A.17.

Organismul de certificare ICSPM-CS realizeaza activităţi de evaluare a conformităţii, calităţii, de protecţie/securitate, inspecţie şi diagnosticare tehnică pentru EM şi EIP în vederea certificării sau punerii în conformitate a acestor produse.

Înţelegând importanţa imparţialităţii în realizarea activităţilor de evaluare a conformităţii, OC ICSPM-CS ţine sub control conflictele de interese şi se asigură de obiectivitatea activităţor sale de evaluare a conformităţii.

Organismul de certificare ICSPM-CS, prin personalul său permanent, nu oferă şi nu asigură în nici o situaţie servicii de consultanţă referitoare la proiectare, realizare, punere în funcţiune/instalare sau utilizare pentru produsele din domeniul său de competenţă.

Organismul de certificare ICSPM-CS nu intră în nici un fel de asociere cu producătorii de EM /EIP supuse certificării.

OC ICSPM-CS nu oferă şi nu furnizează servicii de evaluare a conformităţii pentru produse în care INCDPM, prin departamentele funcţionale, are un interes financiar direct, fiind proiectantul, fabricantul sau comerciantul acestora şi nici pentru produse pentru care, în ultimii 2 ani înainte de primirea unei cereri de evaluare a conformităţii, organismele conexe (INCDPM, departamentele de cercetare–dezvoltare din acesta) au furnizat servicii de proiectare sau consultanţă sau au participat la studii de cercetare în vederea îmbunătăţirii produsului.

Serviciile de consultanţă efectuate de organizaţiile conexe nu sunt sub nici o formă asociate cu serviciile de evaluare a conformităţii în vederea certificării executate de OC ICSPM-CS şi, pentru respectarea acestei condiţii, în nici o situaţie OC ICSPM-CS nu utilizează în scopul certificării dovezile obţinute în cadrul contractelor de consultanţă.

Organismul de certificare ICSPM-CS realizeaza activitatea de evaluare a conformitatii si certificarea produselor din următoarele domenii:

 1. domeniul reglementat:
  • Directiva europeană 98/37/CE referitoare la maşini şi Hotarârea de Guvern nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale;
  • o Directiva europeană 2006/42/CE referitoare la maşini şi Hotarârea de Guvern nr. 1029/2008 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a masinilor (începând cu data de 29.12.2009);
  • Hotărârea de Guvern nr. 457/2003 referitoare la asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune prevederile Directivei 73/23/CEE (consolidată prin directiva 2006/95/CE) referitoare la echipamentelor electrice de joasă tensiune;

  Se aplică toate procedurile descrise în directivele şi reglementările tehnice specificate.

 2. domeniul nereglementat:
  • EM neincluse în domeniul de aplicare al reglementărilor tehnice şi directivelor menţionate (de exemplu echipamente electrice de înaltă tensiune, maşini industriale care nu sunt incluse în anexa 4 a HG nr. 119/2004, scule electroizolante etc.);
  • EM/EIP deja utilizate;
  • tipuri speciale de EIP: echipamente individuale pentru salvarea persoanelor în situaţii deosebite;
   • articole de îmbrăcăminte  de protecţie de concepţie simplă, încălţăminte şi subvestimentar  de lucru: costume salopetă, pantaloni, maiouri, ciorapi, şosete etc;
  • materiale şi semifabricate pentru execuţia EIP şi EIL: ţesături, materiale peliculizate, piei  pentru fabricarea EIP, chingi, frânghii; furtune, racorduri metalice; tălpi pentru încălţăminte.

  Se aplică schemele de certificare 1a, 1b, 3 şi 1+7, conform SR Ghid ISO/CEI 67: 2006.

Organismul de certificare ICSPM-CS urmăreşte obţinerea notificării la nivel european pentru aplicarea procedurilor de certificare conform Directivei 72/23/CEE referitoare la materiale electrice utilizate în limite determinate de tensiune.
  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin