Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
DMMMI - Laboratorul Ventilatie Industriala
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Strategie Realizări Contact

Ofertă de servicii

privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi protecţia mediului exterior prin sisteme de ventilare şi reţinere a noxelor

În vederea asigurării condiţiilor de securitate si sănătate în muncă şi pentru prevenirea bolilor profesionale, în conformitate cu Legea 319/2006, precum şi pentru protecţia mediului exterior, Laboratorul de Ventilaţie Industriala efectuează următoarele lucrări:

  • Proiectarea şi realizarea fizică a sistemelor de ventilare generală şi locală pentru reducerea concentraţiilor de noxe din mediul de muncă sub limitele impuse de lege;
  • Proiectarea şi realizarea fizică a sistemelor de reţinere a pulberilor (pe cale uscată sau umedă), instalaţii pentru neutralizarea gazelor în scopul protecţiei mediului exterior;
  • Expertizarea, prin determinări, a instalaţiilor de ventilare existente (pentru evacuarea şi reţinerea noxelor şi a celor pentru introducerea aerului proaspăt), în vederea stabilirii deficienţelor şi propunerea de soluţii tehnice adecvate pentru înlăturarea acestora;
  • Studiul microclimatului din încăperile industriale, ca factor de risc în mediul de muncă;
  • Consultanţa şi asistenţa tehnică de specialitate privind îmbunătăţirea mediului de muncă şi a mediului exterior prin sisteme de ventilare, în vederea respectării prevederilor legislaţiei in vigoare;
  • Elaborarea de instrucţiuni pentru exploatarea corecta a instalaţiilor de ventilare;
  • Realizarea transferului tehnologic pentru valorificarea rezultatelor cercetării din domeniul ventilaţiei industriale;
  • Activităţi de formare-perfecţionare a specialiştilor în domeniul combaterii noxelor.

referinţe

- Proiectarea şi realizarea fizică a instalaţiilor de ventilare pentru captarea şi reţinerea noxelor de la cuptoarele electrice cu arc (8t, 5t), cuptoare cu inducţie (6,3t, 1t, 0,25t), maşini turnare centrifugala - UPETROM –1 Mai Ploieşti

- Proiectarea instalaţiilor pentru captarea şi reţinerea pulberilor degajate la operaţiile de sablare şi din atelierul de şlefuit palete - S.C. GENERAL TURBO Bucureşti.

- Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin sisteme de ventilare în secţia Preparare Amestecuri - S.C. STIROM S.A. – Bucureşti

  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin