Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
Compartimentul Documentare Editare, Diseminarea informatiilor, Relatii publice si Mass media
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Publicaţii Postere Filme

Publicatii

Revista "Risc si Securitate in Munca" nr 1/2008, pret 15 RON + 9% TVA

Legislatia in domeniu Securitatii si Sanatatii in Munca 2006

 

Legislatia in domeniu Securitatii si Sanatatii in Munca 2006 - pret 40 RON + 9% TVA

 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii – preţ 20 RON + TVA 9%

 

 

Nr.

crt.

Denumirea publicaţiei

Cod

Cant.

(nr. ex.)

Preţ

(fără TVA)

(lei)

Preţ total

 

1

Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 2006

 

 

40

 

2

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi Norme metodologice de aplicare

 

 

20

 

3.  

Primul ajutor la locul accidentului

 

 

15

 

4

Metodă de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă

 

 

12

 

5

Norme de PSI în sectoarele agricole

 

 

15

 

6

Norme de PSI în sectoarele alimentare

 

 

15

 

7

Securitate şi sănătate în muncă – Dicţionar Explicativ

 

 

44

 

8

Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă (Vol. 1)

 

 

32

 

9

Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă (Vol. 2)

 

 

38

 

10

Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă

 

 

49

 

11

Ghid privind autoevaluarea nivelului de securitate pentru întreprinderile mici şi mijlocii - Activitatea de birou

 

 

6,5

 

12

Ghid de evaluare şi gestionare a riscului biologic

 

 

6,5

 

13

Identificarea şi controlul riscurilor profesionale în utilizarea videoterminalelor – Ghid

 

 

15

 

 

14

Revista „Risc şi securitate în muncă” 2008

 

 

15

 

Notă: La preţurile din ofertă se adaugă TVA 9%

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Preţ unitar

fără TVA

(lei)

Preţ unitar cu TVA (19%)

TOTAL

(lei)

1.

Fişă SSM

 

1,26

1,50

 
2.

Fişă situaţii de urgenţă

 

1,26

1,50

 
3.
Fişă de examinare pentru autorizarea electricienilor  
1.00
1,20
 
4.

Dosar medical (+ fişe)

 

1,26

1,5

 
5.

Talon autorizare electricieni

 

8,50

10,11

 
6.

Carnet pentru legător de sarcină

 

8,50

10,11

 
7.

Autorizaţie transport intern

 

8,50

10,11

 
8.

Talon verificare PSI autovehicule şi utilaje

 

8,50

10,11

  
9.

Autorizaţie pentru legătorii de sarcină

 

4,00

4,76

 
10.

Registru unic de evidenţă (accidente, incidente periculoase etc.)

 

13,00

15,47

   
11.

Plan de evacuare a persoanelor/bunurilor în caz de incendiu

 

3,00

3,57

 
12.

Organizarea împotriva incendiilor

 

3,00

3,57

 

OFERTĂ DE INSTRUCŢIUNI-CADRU DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Nr.

crt.

Denumire instrucţiune-cadru

Nr. buc.

Preţ unitar

(fără TVA)

(lei)

Preţ unitar

(cu TVA 9%)

(lei)

1

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de vopsire

 

10,50

11,44

2

Instrucţiuni-cadru  de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de manipulare, transport şi depozitarea manuală a maselor

 

10,50

11,44

3

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul în spaţii închise

 

15,00

16,35

4

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţile de fabricare a furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat-densificat şi a elementelor mulate din furnire sau aşchii

 

10,50

11,44

5

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul

 

10,50

11,44

6

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă  pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor şi altele

 

15,00

16,35

7

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de construcţii şi reparaţii navale

 

10,50

11,44

8

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de transport intern

 

15,00

16,35

9

Instrucţiuni–cadru de securitate şi sănătate a muncii pentru exploatări şi transporturi forestiere

 

15,00

16,35

10

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru fabricarea cimentului şi ipsosului

 

10,50

11,44

11

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru fabricarea produselor abrazive şi cărbunoase

 

10,50

11,44

12

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea de transport prin conducte al gazelor naturale

 

10,50

11,44

13

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru poştă

 

10,50

11,44

14

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru fabricarea, stocarea, transportul şi utilizarea oxigenului şi azotului

 

10,50

11,44

15

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru fabricarea, transportul şi utilizarea acetilenei

 

10,50

11,44

16

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru producerea energiei termice

 

15,00

16,35

17

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări geotehnice de excavaţii, fundaţii, terasamente, nivelări şi consolidări de teren

 

10,50

11,44

18

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice

 

10,50

11,44

19

Instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi desfăşurate în cadrul şantierelor de construcţii civile şi industriale

 

25,00

27,25

20

Instrucţiuni-cadru pentru lucrul la înălţime

 

6,00

6,54

  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin