Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
Servicii
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Servicii

Oferta de cercetare dezvoltare şi servicii

  • Activităţi de cercetare-dezvoltare: cercetări fundamentale de bază şi orientate pentru diferitele domenii ale securităţii şi sănătăţii în muncă; cercetări aplicative pentru prevenirea şi combaterea riscurilor profesionale – ventilare industrială, combaterea noxelor chimice, combaterea riscurilor mecanice la maşini şi instalaţii, combaterea zgomotului şi vibraţiilor, combaterea riscurilor electrice, proiectarea şi realizarea de echipamente individuale de protecţie, soluţii de protecţie tegumentară prin unguente de protecţie, studii ergonomice, studii pentru asigurarea iluminatului corespunzător la locurile de muncă, studii şi cercetări privind fundamentarea sistemului naţional de reglementări în domeniul protecţiei muncii şi armonizare cu legislaţia europeană, studii şi cercetări pentru dezvoltarea sistemului naţional de instruire, formare, perfecţionare, informare şi diseminare a informaţiilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborarea de metode, metodologii, modele pentru evaluarea nivelului de risc la locurile de muncă şi asigurarea securităţii sistemelor de muncă;
  • Servicii: proiectarea şi execuţia de instalaţii, dispozitive şi mijloace individuale de protecţie pentru combaterea riscurilor profesionale, evaluarea riscurilor şi expertizarea locurilor de muncă din punct de vedere al securităţii muncii, încercări de laborator şi certificarea calităţii de securitate a echipamentelor tehnice şi individuale de protecţie, consultanţă de specialitate pentru elaborarea instrucţiunilor de securitate a muncii, organizarea de activităţi de securitate a muncii la nivelul agenţilor economici, cursuri de perfecţionare, instruire şi formare de nivel mediu, cursuri de perfecţionare postuniversitare şi doctorantură, microproducţie – unguente de protecţie
  • Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate: instrucţiuni cadru de securitate şi sănătate în muncă , revista “Risc şi securitate în muncă”, buletine bibliografice, studii, rapoarte şi sinteze privind rezultatele cercetării, fişele de securitate pentru substanţe chimice, ghiduri pentru prevenirea riscurilor, manuale de secutritatea muncii şi de management al securităţii şi sănătăţii în muncă etc.
  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin