Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
Produse si tehnologii
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Brevete Publicatiii
Produse şi tehnologii Premii

Afilieri


Produse şi tehnologii

În domeniul combaterii poluării mediului de muncă şi a mediului înconjurător - soluţii tehnice de filtrare – reţinere poluanţi, proiectare şi execuţie instalaţii de ventilare:

Procedeu de tratare a deşeurilor conţinând metale toxice – brevet de invenţie nr. 119592 B1/2004,
Rezultate
: elaborarea unui procedeu pentru încapsularea metalelor toxice din deşeuri ce conţin zinc, staniu, cobalt, crom, nichel, cadmiu, magneziu şi plumb, rezultate în cantităţi mari din tehnologiile de protecţie a suprafeţelor metalice şi transformarea acestuia într-un produs stabil, nelevigabil, care să nu afecteze factorii de mediu. Acest procedeu presupune transformarea metalelor toxice din deşeuri în compuşi stabili, prin tratare cu deşeul rezultat la sudura oxiacetilenică şi încapsularea prin cementarea cu alte două tipuri de deşeuri şi anume zgură de furnal cu proprietăţi liante latente şi, opţional, grit provenit de la sablare.

Tehnologie şi instalaţie de neutralizare a emisiilor de poluanţi acizi – model demonstrativ realizat în cadrul programului INVENT 2002-2004, subprogramul 1 MPD Rezultate: realizarea unui model experimental pentru neutralizarea emisiilor de poluanţi acizi, cu posibilitate de neutralizare concomitentă a emisiilor de oxizi de azot şi de sulf, cu un randament de 90-92%. Instalaţia se poate utiliza pentru un debit la emisii de 1000-5000 Nmc/h, concentraţia iniţială de oxizi de azot: 700-3000 mg/mc, concentraţia iniţială de dioxid de sulf: 500-3000 mg/mc. În funcţie de agentul de neutralizare utilizat există posibilitatea de valorificare a produşilor secundari rezultaţi.

Model demonstrativ pentru tehnologie şi instalaţie de epurare a emisiilor cu conţinut de pulberi şi gaze poluante – realizat în cadrul programului INVENT 2003-2005, subprogramul 1 MPD
Rezultate: realizarea unui model experimental pentru epurarea emisiilor cu conţinut de pulberi foarte fine ( sub 2,5 microni), cu un randament maxim de 92%. Instalaţia poate fi utilizată şi pentru reţinerea pulberilor de dimensiuni până la 10 microni (pulberi respirabile ) cu randament maxim de 96%. Forma şi dimensiunile rezervorului de colectare a soluţiei de reţinere a poluanţilor favorizează decantarea pulberilor, separarea şi reintroducerea acestora în circuitul de producţie. În paralel cu reţinerea pulberilor, principala aplicaţie, instalaţia poate realiza şi reţinerea poluanţilor gazoşi organici (COV), cu randamente între 10-25%.

Instalaţie pentru captarea şi reţinerea pulberilor rezultate la operaţiile de sablare a pieselor – beneficiar: GENERAL TURBO – Bucureşti
Rezultate: instalaţia proiectată şi executată la beneficiar, în vederea captării şi reţinerii pulberilor cu conţinut de siliciu rezultate din procesul tehnologic de sablare a contribuit la reducerea noxelor atât din mediul de muncă cât şi din mediul înconjurător la nivelul limitelor admise de legislaţia în vigoare. Instalaţia este brevetată.

Instalaţie pentru captarea şi reţinerea pulberilor rezultate de la operaţiile de rectificare şi şlefuire a paletelor de turbine –beneficiar: GENERAL TURBO – Bucureşti
Rezultate: s-a realizat o instalaţie pentru captarea şi reţinerea locală a pulberilor foarte fine, de ordinul micronilor şi sub-micronilor, utilizând filtre în două trepte de filtrare ceea ce poate permite recircularea aerului, în scopul reducerii consumului de energie electrică şi termică precum şi al evitării investiţiilor suplimentare de realizare a unor instalaţii pentru introducere a aerului proaspăt de compensare, care în anotimpul rece ar trebui încălzit. Instalaţia este brevetată.

Instalaţia pentru captarea şi epurarea gazelor de fum de la cuptoarele electrice cu arc pentru elaborarea oţelului – UPETROM 1 Mai Ploieşti
Rezultate: în urma unor experimentări în cadrul laboratorului de ventilaţie industrială, s-a conceput şi realizat un sistem de captare a noxelor direct din interiorul cuptorului, în aşa fel încât să nu influenţeze negativ procesul tehnologic prin oxidarea şarjei, iar consumul de energie electrică şi investiţii să fie reduse la minim. Prin aplicarea procedeului de epurare a gazelor, s-a îmbunătăţit mediul de muncă, a crescut productivitatea de topire cu circa 20%, şi s-a realizat o puritate a aerului la evacuare de 99,9%. Datorită eficienţei ridicate, soluţia a fost generalizată şi la alte cuptoare similare din cadrul turnătoriei, de 8t, 5t şi 3t. Instalaţia este brevetată.

Studiu şi elaborarea proiectelor de execuţie pentru modernizarea Turnătoriei de Neferoase - beneficiar UPETROM 1 Mai Ploieşti
Rezultate: pentru reducerea poluării mediului de muncă şi a mediului înconjurător, s-au stabilit soluţii tehnice pe baza cărora s-au elaborat proiecte de execuţie pentru captarea noxelor la sursă şi reţinerea acestora în filtre cu autocurăţire şi descărcare automată. S-au elaborat 5 proiecte de execuţie instalaţii de captare şi reţinere a noxelor la staţiile de preparare a reţetelor, cuptoarele de topire şi maşinile de turnare centrifugală. Prin soluţiile adoptate şi implementate, noxele sunt captate chiar la locul de producere, prin montarea unor dispozitive mobile care captează noxele în toate fazele de funcţionare ale utilajelor.

Instalaţia pentru captarea şi reţinerea pulberilor rezultate la operaţiile de finisare a mobilei – MOBIMIXT Paşcani
Rezultate:au fost efectuate determinări de noxe, pe baza rezultatelor cărora s-au întocmit proiecte de execuţie a unor instalaţii pentru combaterea noxelor la operaţiile de finisare, şlefuire, vopsire, lăcuire şi uscare a mobilei. Instalaţiile asigură captarea noxelor cu ajutorul unei instalaţii mixte de ventilare generală şi locală. Noxele captate sunt trecute printr-un filtru de neutralizare şi evacuate în exterior, fără poluare. Prin aceste instalaţii s-a realizat prevenirea îmbolnăvirilor prin intoxicaţie şi reducerea riscului de explozii şi incendii cauzat de acumulările de gaze în spaţiile de lucru.

Metode de neutralizare a substanţelor chimice depreciate în scopul prevenirii riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională - realizate în cadrul programului NUCLEU 2003-2005, subprogramul Sănătate şi securitate în muncă
Rezultate: s-au selectat şi s-au stabilit metode de neutralizare pentru o serie de substanţe chimice şi anume: cianuri (de sodiu, de potasiu), acizi (clorhidric, sulfuric, azotic), solvenţi organici (toluen, xilen), metale toxice ( plumb, crom, cadmiu, nichel, mangan ). După verificarea în laborator a metodelor elaborate s-a realizat prezentarea formei finale a soluţiilor şi promovarea soluţiilor tehnice în rândul agenţilor industriali, unităţilor de învăţământ superior şi autorităţilor în domeniul protecţiei mediului.Au fost elaborate pliante şi broşuri pentru diseminarea rezultatelor proiectului şi s-au publicat şi pe site-ul Punctului Focal România al Agenţiei Europene de Protecţia Muncii. Prezentarea rezultatelor s-a focalizat pe descrierea metodelor de neutralizare, domeniile de utilizare şi randamentele tehnologiilor de neutralizare elaborate, precum şi avantajele acestora. Aplicarea metodei din SR EN 702:2003 “Îmbrăcăminte de protecţie – Protecţie împotriva căldurii şi a focului - Metodă de încercare: Determinare transmisie termică de contact prin îmbrăcămintea de protecţie sau materialele sale” necesară pentru a stabili conformitatea cu cerinţele de protecţie impuse echipamentelor individuale de protecţie împotriva riscurilor termice (îmbrăcăminte, mănuşi, încălţăminte)

Aparat pentru determinare transmisie termică prin contact - tip L-DITTC 500
pentru aplicarea metodei din SR EN 702:2003 “Îmbrăcăminte de protecţie – Protecţie împotriva căldurii şi a focului - Metodă de încercare: Determinare transmisie termică de contact prin îmbrăcămintea de protecţie sau materialele sale” necesară pentru a stabili conformitatea cu cerinţele de protecţie impuse echipamentelor individuale de protecţie împotriva riscurilor termice (îmbrăcăminte, mănuşi, încălţăminte)

Aparat pentru evaluarea rezistenţei materialelor şi a ansamblurilor de materiale expuse la o sursă de căldură radiantă (L - RAD)
pentru aplicarea metodelor de încercare (metoda A şi metoda B) descrise în standardul european de metodă SR EN ISO 6942: 2003 “Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi a focului. Metodă de încercare: evaluarea materialelor şi a ansamblurilor de materiale expuse la o sursă de căldură radiantă (ISO 6942:2002) necesară pentru a stabili conformitatea cu cerinţele de protecţie impuse echipamentelor individuale de protecţie împotriva riscurilor termice (îmbrăcăminte , mănuşi, încălţăminte)
  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin