Chestionarul Copenhaga de Evaluare a Factorilor Psihosociali
(versiune românească)

AUTORI:  Tage S. Kristensen, DrMedSc; Harald Hannerz, BSc;
Annie Høgh, MSc; Vilhelm Borg, MSc.
(Psychosocial Department, The National Institute of Occupational Health, Copenhagen, Denmark)

 

SCOP EXPERIMENTAL
- în cadrul Programului Nucleu „SECURITATE  ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ,
Proiect PN 06-17 04 05 - Dezvoltarea managementului
 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin
 integrarea dimensiunii – controlul riscurilor psihosociale
 la nivel de întreprindere (metode, instrumente)

Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde la întrebările pe care vi le prezentăm, în continuare. Sunt afirmaţii şi întrebări referitoare la activitatea dumneavoastră şi la locul dumneavoastră de muncă / organizaţie / întreprindere.

Citiţi cu atenţie fiecare afirmaţie / întrebare din listă. Nu vă grăbiţi când răspundeţi. Încercuiţi varianta de răspuns care descrie cel mai bine opinia dumneavoastră.

Prin răspunsurile dumneavoastră, contribuiţi la o mai bună cunoaştere a relaţiilor dintre caracteristicile activităţii dvs. profesionale şi condiţiile de muncă, pe de o parte, şi starea dvs. de confort, securitate şi sănătate în muncă, pe de altă parte. Scopul final îl reprezintă realizarea unei identificări şi evaluări a condiţiilor de muncă corespunzătoare şi a celor care pot fi îmbunătăţite în vederea optimizării activităţii şi a mediului de muncă.

Toate răspunsurile sunt confidenţiale – nu se cer nume şi nici o persoană nu va fi identificată.
În cadrul cercetării noastre, realizată de cercetătorii Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont”, interpretarea finală a rezultatelor se va realiza la nivelul grupului.

Apreciem ajutorul dumneavoastră voluntar în realizarea acestei evaluări şi vă mulţumim pentru participare.

Acest chestionar a fost tradus de către psiholog Raluca IORDACHE şi este în curs de adaptare şi experimentare, cu acordul autorilor, de către psiholog Mihaela SERACIN şi psiholog Raluca IORDACHE din Laboratorul de Ergonomie al INCDPM „Al. Darabont” Bucureşti.

Destinat exclusiv cercetării amintite, în perioada de experimentare şi validare chestionarul nu se va utiliza decât cu acordul scris al şefului de proiect.