Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Prorecti Muncii-Bucuresti
Site map Contact Noutati Linkuri utile
   
 
Publicatii
 

Despre noi

Domenii de activitate

Structura organizatorica

Realizari importante

Oferte de produse si servicii

Informatii la zi

Index Brevete Publicatiii
Produse şi tehnologii Premii

Afilieri


Publicaţii

cărţi ştiinţifice publicate în edituri recunoscute din ţară (titlul cărţii, editura, autorul principal):

 • Securitate şi sănătate în muncă – DEX – Dr. ing. Ştefan Pece, ec. Aurelia Dăscălescu, Ed. GENICOD, Bucureşti, 2001, ISBN 973-85391-2-9;
 • Metode şi instalaţii de neutralizare a poluanţilor atmosferici acizi - Dr. Ing. Steluţa Nisipeanu, editura LIBRA, Bucureşti, 2001, ISBN 973-99914-3-2
 • Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă – Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Darabont, Dr. Ing. Ştefan Pece, Dr. Ec. Aurelia Dascalescu Ed. AGIR, Bucureşti, 2001, ISBN 973-8130-54-9;
 • Implementarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă - Dr. Ing. Steluţa Nisipeanu, ing. Raluca Stepa, Editura Libra, ISBN 973-8327-54-7, Bucureşti, 2003
 • Auditarea de securitate şi sănătate în muncă - Dr. Ing. Doru Darabont,editura Virom, Constanţa 2005, ISBN 973-7995-02-9
 • Evaluarea riscurilor în sistemul om-maşină – Dr. Ing. Ştefan Pece, Editura Atlas Press, Bucureşti, 2003, 973-86192-5-4.
cărţi ştiinţifice publicate în edituri recunoscute din străinătate( titlul cărţii, editura, autorul principal)
 • Instalaţii de ventilare şi de condiţionare a aerului - Dr. Ing. Victor Voicu, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001, ISBN 973-31-1300;
 • Combaterea noxelor în industrie - Dr. Ing. Victor Voicu, Editura Tehnică, Bucureşti, 2003, ISBN 973-31-2130-4

67 de lucrări publicateîn reviste din fluxul principal de publicaţii din care cele mai citate 10 lucrări:

 • „Consideraţii teoretice şi practice privind selecţionarea corectă a echipamentelor individuale de protecţie respiratorie la lucrul în medii cu substanţe periculoase” Conferinţa naţională de comunicări ştiinţifice „Perspective ale dezvoltării securităţii şi sănătăţii în muncă ” - , ing.Emilia Dobrescu, Sibiu 2003.
 • „Proiectarea, fabricarea şi utilizarea echipamentelor individuale de protecţie pentru medii cu atmosferă potenţial explozivă – condiţii şi responsabilităţi privind evaluarea conformităţii prevăzute în legislaţia europeană şi legislaţia română armonizată”- Seminar internaţional „Sesam 2003”- Petroşani.
 • „ Protecţia individuală împotriva căderilor de la înălţime”, ing.Marta-Tatiana Ioniţă, ing.Emilia Dobrescu, ing.Poruschi Florentina, Simpozion Iaşi, 2004.
 • „Soluţii tehnice pentru prevenirea riscurilor de expunere la substanţe periculoase ”, Dr. Ing. Steluţa Nisipeanu, Conferinţa Naţională „ Prevenirea riscurilor cauzate de expunerea profesională la substanţe periculoase”, Bucureşti, 2003.
 • Ghid metodologic pentru prevenirea riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici - Dr. Ing. Steluţa Nisipeanu, Ing. Raluca Stepa, Conferinţa Naţională „ Prevenirea riscurilor cauzate de expunerea profesională la substanţe periculoase”, Bucureşti, 2003.
 • Bune practici de prevenire a expunerii la agenţi chimici în construcţii, Conferinţa TAIEX „Prevenirea riscurilor profesionale în sectorul construcţiilor, Dr. Ing. Steluţa Nisipeanu , Bucureşti 2004.
 • Ghidul de clasificare pe categorii de certificare a echipamentelor individuale de protecţie, ing.Emilia Dobrescu, Bucuresti 2004.
 • „Identificarea şi controlul riscurilor profesionale în utilizarea videoterminalelor”, ghid practic, psih. Aurelia Mihaela Seracin, ing. Viorica Petreanu, dr. Ileana Grigoriu, Bucureşti 2003.
 • „Construirea reţelei naţionale de informare şi diseminare a informaţiilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, Mihaela Tripcovici- Seminarul “Politici de sănătate pentru IMM-uri –.
 • Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă în tarile candidate la Uniunea Europeana şi în cele membre ale Uniunii Europene” , Sibiu, 2004.
 • Importanta specificaţiilor de calitate a carburanţilor pentru protejarea sănătăţii şi a mediului - dr. ing. Steluta Nisipeanu, Ing. Raluca Ştepa, dr. ing. Mihaela Stoica - Simpozion Monitorizarea calităţii benzinei şi motorinei, mai 2006, Bucuresti.

42 de lucrări publicate în volumele unor conferinţe ştiinţifice internaţionale cu recenzori din care amintim:

 • „Work accident risks and preventive measures at wood final processing” , Ing. Nazarica Tănase, Ing. Marian Eremia, International Symposium, Nice, France, 2006.
 • „Noise control in electric steelworks” , Dr. Ing. Mihai Costescu, Congresul Internaţional de Acustică ”, Lisabona, Portugalia, 2005.
 • „Analysis And Assessment of Mental Workload in Dispatchers’ Activity In The Energetic Field (Analiza şi evaluarea efortului neuropsihic în cadrul activităţii dispecerilor din sistemul energetic), psih. Mihaela Seracin şi psih. Raluca Iordache - Al 9-lea Congres European de Psihologie – 2005, Granada, SPANIA.
 • “ Noi concepte de proiectare a îmbrăcămintei de protecţie ”, Ing. Florentina Poruschi - Cea de a cincia Conferinţă Internaţională în domeniul textilelor” Istambul – Turcia, 2005.
 • „Continual Improvement in OSH Performance by the Implementation of OHS Management Systems. Romanian Enterprises Examples” – dr. ing. Steluta Nisipeanu, Conferinţa mondială „Injury Prevention and Safety Promotion”- Viena, Austria, iunie 2004.
 • „Methodologycal Guide for the Prevention of Risk Related to Exposure to Chemicals”- dr.ing. Steluta Nisipeanu, ing. Raluca Ştepa, Simpozion Internaţional – Instrumente de implementare a Directivelor Europene Referitoare la Riscurile Profesionale. Exemplu pentru Riscuri Chimice – Atena , Grecia, mai 2003.
 • „The Opportunities of Implemented OHS Management Systems in Romania” - dr. ing. Steluţa Nisipeanu, World Congress 6 „Work Injuries Prevention, Rehabilitation and Compensation” Roma, Italia, 2004.
 • Psychophysiological Parameters as Indicators for Mental Workload Assessment in Computerized Activities (VDU Work)”, autori: psih. Mihaela SERACIN şi dr. Ileana GRIGORIU, 2002, C ea de a 4-a Conferinţă de Psihofiziologie în Ergonomie — PIE 2002 şi la cea de a 30- a Conferinţă anuală de Psihofiziologie în Ergonomie a Societăţii Britanice de Psihofiziologie, Glasgow, Marea Britanie
 • „Aspecte privind implementarea sistemelor de management de securitate şi sănătate în muncă şi evaluarea conformităţii în România ” - Congresul al XV-lea în domeniul Sănătăţii şi securităţii în muncă, Viena , 2002.
 • „Proiectarea, fabricarea şi utilizarea echipamentelor individuale de protecţie pentru medii cu atmosferă potenţial explozivă – condiţii şi responsabilităţi privind evaluarea conformităţii prevăzute în legislaţia europeană şi legislaţia română armonizată”- Seminar internaţional „Sesam 2003”- Petroşani.
 • „Model de sistem de management integrat în cea mai mare întreprindere de hidroconstrucţii din România” – Simpozion The Management of Resources and innovative processes in the construction industry, Mantova, Italia, 2003
  © copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate
site realizat de
Beiu Constantin